ASSA ABLOY Academy

ASSA ABLOY Academy

בעידן של קידמה והתפתחות טכנולוגית פורצת גבולות, גם תחום פתרונות הנעילה אינו נותר מאחור, כך שפתרונות הנעילה - המכאניים והאלקטרו-מכאניים מתאפיינים בקדמה טכנולוגית ומצריכים מהעוסקים בתחום יכולות מקדמות ועמידה בסטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר.

קבוצת ASSA ABLOY בכלל וחברת מולטילוק בפרט, שמו להן למטרה לתת בידי לקוחותיהם את מירב ומיטב הכלים להתמודדות עם המגמות המשתנות בשוק, והקימו לשם כך מערך הדרכות מתקדם המציע מסלולי הכשרה עיוניים ומעשיים, להקניית מערך הידע המלא בתחום הנעילה.

מערך הקורסים המוצעים ב - ASSA ABLOY Academy מקנה הבנה מקיפה של פתרונות, תקנים ותשתיות הנדרשים בתחום הנעילה, החל מיסודות התחום, דרך פתרונות נעילה מתקדמים ועד ליישומים עתירי טכנולוגיה.

צוות האקדמיה יומד לרשותכם בכל שאלה ועניין - 1-800-800-108. 
מולטילוק שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במועדי הקורסים ככל שתדרש.

כותרת משנית: 
ASSA ABLOY Academy