חברי הנהלת הקבוצה

שמואל שטרנשוס, מנכ"ל

אורן אביגדור, מנכ"ל ASSA ABLOY ישראל

טל אדלמן, סמנכ"ל מכירות יצוא

אילן אופיר, סמנכ"ל כספים

דני מרקברייט, סמנכ"ל מו"פ מכני והנדסה

יהודה גרוסמן, סמנכ"ל תפעול