חברי הנהלת הקבוצה

שמואל שטרנשוס, מנכ"ל

הדר בן משה, סמנכ"לית כספים

אורן אביגדור, מנכ"ל ASSA ABLOY ישראל

טל אדלמן, סמנכ"ל מכירות יצוא חברות בנות

רם נחום, סמנכ"ל מכירות יצוא למפיצים

יעל שנהב, סמנכ"לית משאבי אנוש

דני מרקברייט, סמנכ"ל מו"פ מכני והנדסה