שלט רחוק

שלט אלחוטי ENTR צד
שלט אלחוטי ENTR צד
שלט אלחוטי ENTR צד
שלט אלחוטי ENTR צד
שלט אלחוטי ENTR חזית
שלט אלחוטי ENTR חזית
  • הפעלה מרחוק (20 מ’ בטווח ראיה)
  • ניתן לצמד עד 20 שלטים רחוקים למערכת נעילה חכמה אחת
  • הוספת שלט או נטרולו בקלות
נקודות מכירה ושכפול מפתחות באזור מגוריך