מנעול רב-בריחי לארוניות

מנעול רב-בריחי לארוניות
מנעול רב-בריחי לארוניות
מנעול רב-בריחי לארוניות
מנעול רב-בריחי לארוניות

לשימוש בארוניות שבהן נדרשת נעילה רב-בריחית.

סיבוב זיז ב-90 מעלות על ידי מפתח.

המנעול מחובר ישירות לזיז ובריחים.

ניתן להתאים להפעלה עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון.

נקודות מכירה ושכפול מפתחות באזור מגוריך