צילינדר לידית KIK) Key in Knob)

צילינדר לידית KIK) Key in Knob)
צילינדר לידית KIK) Key in Knob)
צילינדר לידית KIK) Key in Knob)
צילינדר לידית KIK) Key in Knob)

צילינדרים אלה משמשים במערכות נעילהרבות ומגוונות. ניתן להשיג בקוטר 14 מ"מו 16- מ"מ.

נקודות מכירה ושכפול מפתחות באזור מגוריך