קיימות

/global/scaled/999x435x0x0x999x434/Local-assaabloyCOIL-Pics-About-Ass002 MTL Website Sustainability_999x435.jpg

הקיימות מוטמעת בכל מה שאנו עושים. החל מסביבת העבודה והעובדים, אחריות חברתית, תהליכי ייצור, כספים ועוד.

מחוייבות לקיימות

מולטילוק פועלת מתוך מחויבות למניעת נזקים סביבתיים ולשיפור מתמשך בביצועים הסביבתיים של כלל מפעליה בארץ ובעולם וכן מזעור ההשפעות הסביבתיות, הבטיחותיות והבריאותיות הנובעות מתהליכים המתקיימים בחברה. מולטילוק מכירה בכך שמשאבי טבע הם נכס של הציבור, של הקהילה המקומית והגלובלית וכן של הדורות הבאים. 
מולטילוק מתחייבת לעקרונות פיתוח בר קיימא, פיתוח שיכול להתקיים זמן רב מבלי לסכן את הדורות העתידיים וצרכיהם, תוך איזון בין פיתוח כלכלי לבין הגנה על הסביבה, ובכלל זאת מתן פתרונות ירוקים לסביבה ולמשתמש ע"י פיתוח ויצור מוצרי נעילה המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים הישראלי. מולטילוק מחויבת לזיהוי ההשפעות הסביבתיות, מדידתן והבנתן כבסיס לקבלת החלטות, לרבות של הסביבה המשרדית, ובכלל זאת חסכון בחשמל, דלק, מים, נייר וכו'.
מולטילוק מחויבת לגישה פרו אקטיבית שבבסיסה יוזמה ופעולה והיא מחויבת לעבוד בשיתוף פעולה עם הרשויות העוסקות בתחום איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.