מנעול לשונית נטרק למגירות וארוניות

מנעול לשונית נטרק למגירות וארוניות
מנעול לשונית נטרק למגירות וארוניות
מנעול לשונית נטרק למגירות וארוניות
מנעול לשונית נטרק למגירות וארוניות

מנעול לנעילת מגירות וארוניות קטנות.

סיבוב זיז ב- 90 מעלות על ידי מפתח.

נקודות מכירה ושכפול מפתחות באזור מגוריך